Szukaj:
 

Położenie

obrazek

obrazek
Gmina Wągrowiec położona jest ok. 60 km od Poznania w kierunku północnym,  administracyjnie należy do województwa wielkopolskiego i powiatu wągrowieckiego. Gmina leży na tzw. "Szlaku Cysterskim". Siedziba władz gminy zlokalizowana jest na terenie miasta Wągrowca, stanowiącym odrębną jednostkę administracyjną. Mimo rozdzielności administracyjnej miasto Wągrowiec i gmina Wągrowiec są ściśle powiązane ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie. Miasto Wągrowiec spełnia dla gminy funkcje ośrodka usługowego o lokalnym i ponad lokalnym charakterze. W granicach administracyjnych gminy znajdują się 64 miejscowości, wchodzące w skład 43 sołectw. Gmina Wągrowiec graniczy od wschodu z gminą Damasławek, od północy z gminami Budzyń i Gołańcz, od zachodu z gminą Rogoźno, od południa z gminami Skoki i Mieścisko.

obrazekEtnograficznie przynależy do Pałuk, obejmujących północno - wschodnią część Wielkopolski. Wchodzi prawie w całości w obręb makroregionu Pojezierza Wielkopolsko - Kujawskiego (Kondracki, 1997). Główna część pokrywa się z Pojezierzem Gnieźnieńskim (zwanym także Mogileńskim). Pod względem geomorfologicznym Wągrowiec leży na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w Pasie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, na Równinie Wągrowieckiej, w środkowej części Pradoliny Wełny. W wartościach bezwzględnych wznosi się na wysokość 70-90 m n.p.m. Z północy na południe przez teren gminy przebiega rynna polodowcowa, w której utworzyły się liczne jeziora m. in. Grylewskie, Bukowieckie, Kobyleckie, Durowskie, Łęgowskie, Wiatrowskie, Łeknieńskie, Rgielskie, Toniszewskie i największe z nich Kaliszańskie. Łącznie 15 jezior o powierzchni 1147,67 ha. Natomiast ze wschodu na zachód płynie rzeka Wełna, która ma również wpływ na ukształtowanie terenu.

Krajobrazowo teren uzupełniają kompleksy leśne, które stanowią 20 % powierzchni gminy. W tym, leżący 4 km na zachód od Wągrowca, unikalny 31 hektarowy Rezerwat "Dębina", w którym dominują liczne ponad 270-cio letnie dęby, a wśród nich ze względu na wiek i piękną sylwetkę uznany za pomnik przyrody"Dąb Korfantego".

Gmina należy do nielicznych w kraju, obszarów o mało zmienionym środowisku geograficzno-przyrodniczym. Praktycznie brak emisji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza oraz niski stopień nagromadzenia uciążliwych odpadów przemysłowych i komunalnych, klasyfikuje teren gminy w grupie czystych ekologicznie.

obrazek Rolniczy charakter gminy, zasoby i walory środowiska przyrodniczego jak też dobre powiązania w systemie przyrodniczo - krajobrazowym a przy tym niskie uprzemysłowienie, mają wpływ na podstawowe kierunki rozwoju gminy tj: przetwórstwo rolno-spożywcze oraz rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej.                          http://www.odleglosci.pl/mapa,polski,Wagrowiec,najblizsze,1.html#najblizsze