Szukaj:
 


ADRESY INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, MINISTERSTW, URZĘDÓW CENTRALNYCH I INNYCH


Kancelaria Sejmu www.sejm.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
Kancelaria Senatu www.senat.gov.pl
Kancelaria Prezydenta www.prezydent.pl
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu www.men.waw.pl
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl
Ministerstwo Kultury www.mk.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji www.mnii.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej www.wp.mil.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych www.knuife.gov.pl
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych www.udskior.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl
Główny Urząd Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.org.pl
Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.iorin.gov.pl
Główny Inspektorat Weterynarii www.wetgiw.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej www.kgpsp.gov.pl
Komenda Główna Policji www.kgp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny www.gis.mz.gov.pl
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego www.uop.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej www.ukie.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej www.cie.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych www.awrsp.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl