Szukaj:
 

Statut Gminy Wągrowiec

                                                    Uchwała  nr  V / 55 / 2003

Rady Gminy w Wągrowcu

z dnia  27 marca 2003 roku

                                      w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Wągrowiec

 

Na podstawie  art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Wągrowcu  uchwala:

                                                   STATUT  GMINY  WĄGROWIECobrazek Lista załączonych plików      
Uchwała nr V-55-03 Statut Gminy (145.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zał_ 2 Herb W-c (28.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zał_ 3 Flaga (14.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
MAPA 1_tif_Corel PHOTO-PAINT Select Edition_1 (1.1MB) obrazek pobierz obrazek pokaż