Szukaj:
 

Zamierzenia gminy na najbliższe lata

 

Równy dostęp wszystkich mieszkańców Gminy Wągrowiec do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej i usług, stanowi cel strategiczny działań gminy w kierunku osiągnięcia - "właściwego poziomu życia mieszkańców Gminy Wągrowiec". Pełne uzbrojenie terenów, na których planowana jest działalność gospodarcza ułatwi pozyskiwanie nowych inwestorów i sprawi, że gmina stanie się atrakcyjnym miejscem inwestowania. Gmina Wągrowiec posiada bogate nieskażone środowisko przyrodnicze i rozwój gospodarczy gminy, a zwłaszcza turystyczny, nie może szkodzić temu środowisku. Dlatego kompleksowe uzbrojenie wsi i terenów rekreacyjnych w infrastrukturę techniczną stanowi najważniejszy cel w rozwoju gminy.

  • Wprowadzenie zorganizowanego, selektywnego odbioru
    odpadów stałych z terenu całej gminy,

  • Kanalizacja gminy,

  • Gazyfikacja gminy.