Szukaj:
 

Gospodarka

Gospodarka

 

obrazekGospodarka gminy zdominowana jest przez wysokotowarowe rolnictwo, z dominującymi uprawami zbóż, rzepaku, ziemniaka i buraków oraz produkcję zwierzęcą (trzoda chlewna), z nielicznymi punktami przetwarzania produktów rolnych.

Struktura gruntów:

Ogółem powierzchnia

34 775 ha

100,0 %

a) użytki rolne

24 087 ha

69,3 %

- grunty orne

20 239 ha

58,1 %

- łąki

2 289 ha

6,6 %

- pastwiska

1 440 ha

4,1%

- sady

119 ha

0,3 %

b) lasy i grunty leśne

6 970 ha

10,7 %

c) wody

1 460 ha

4,2 %

d) pozostałe tereny

3 718 ha

6,5 %

Indywidualne gospodarstwa rolne wg areału:

Lp

Powierzchnia
gospodarstw w ha

Ogólna liczba
gospodarstw

Powierzchnia w ha fizycznych

Liczba ha przeliczenio-
wych

Liczba ha do podatku

1.

1,01-2,00

347

389,50

237,36

181,63

2.

2,01-5,00

193

607,25

320,39

217,27

3.

5,01- 7,00

68

393,17

225,11

166,60

4.

7,01- 10,00

116

968,37

592,31

449,65

5.

10,01- 15,00

208

2597,84

1732,57

1396,12

6.

pow. 15,01

442

13858,48

9318,87

7553,37

 

Razem:

1374

18 814,61

12426,61

9964,64

Osoby prawne ( Spółki, RSP, Parafie, inne jednostki ) wg areału:

Lp

Powierzchnia
gospodarstw w ha

Ogólna liczba
gospodarstw

Powierzchnia w ha fizycznych

Liczba ha przeliczenio-
wych

Liczba ha do podatku

1.

1,01-10,00

7

20,46

3,40

2.

10,01-100,00

9

569,76

317,39

3.

100,01- 200,00

4

526,08

316,38

4.

200,01- 300,00

2

461,50

360,80

5.

300,01- 401,00

2

661,94

454,69

6.

401,01- 500,00

0

0

0

7.

pow. 500,00

6

5319,54

2319,47

 

Razem:

30

7559,28

3772,13

  • Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej - 2640 (98 %)

  • Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami - 340 km.

  • Hydroforni - 8

  • Telefony - 12,34 telefonów/100 mieszkańców. Gmina w 98 % z telefonizowana.

  • Budynki mieszkalne komunalne - 85, w tym mieszkań - 190

  • Podmioty gospodarcze - 442

Głównie wykonywane są usługi: leśne, tapicerskie, murarskie, ogólno-budowlane, stolarskie, krawieckie, transportowe i mechaniki pojazdowej.